cakelogo2-1.pngnothing2.jpgcontent-11.pngcontent-11.pngcontent-2.pngcontent-2.pngcontent-3.pngcontent-3.pngcontent-4.pngcontent-4.pngcontent-55.pngcontent-55.pngcontents-6.jpgcontents-6.jpg

捷報!
恭喜赴日參加日本東京蛋糕博覽會的選手們

勇奪一銀一銅

顏志全 小型拉糖工藝部門-『銀賞』
吳振平 小西點與巧克力-『銅賞』

1011-001-01.jpg
1011-002-01.jpg